top of page

Vores metode

Medbestemmelse og guidet ansvar giver kompetencer til at mestre livet

hjerterum 14 07.jpg

Den pædagogiske tilgang

Empowerment og solidaritet

Aktiviteterne i HjerteRum skabes sammen med de unge kvinder. De er både med til at bestemme, hvad vi skal lave, ligesom de er med til bestemme, hvordan vi skal gøre det.

 

Involveringen i udførelsen af aktiviteterne er et bevidst metodisk greb, som vi anvender til at opbygge og styrke de unge kvinders kompetencer og tro på egne evner samt positive erfaringer med demokratisk deltagelse.  

 

En gang om måneden mødes vi til planlægningsmøde og mad. Her diskuterer vi relevante aktiviteter til næste måneds program – ud fra fællesskabets behov og økonomi. Vi arbejder ligeledes fælles på at løse de udfordringer, vi står overfor. Hvis vi skal have rekrutteret flere piger, hvis vi skal have nogle vigtige mennesker i snak, hvis vi skal løse en praktisk opgave osv. Vi gør tingene sammen. Fordi alles indsats betyder noget – uanset størrelse.

 

Empowerment er et nøgleord i HjerteRums metode. Denne tilgang bruges for, at de unge kvinder kan producere mere magt i eget liv. Det aktive fritids- og foreningsliv, hvor de unge kvinder opfordres og inspireres til at være medskabere af HjerteRum, er en stærk driver og katalysator for den forvandling de gennemgår – de får et nyt og mere sundt perspektiv på deres egne evner til mestring af livets forskellige faser og facetter.

Positive fællesskaber kan være en beskyttende faktor mod psykisk mistrivsel.

Analyse fra Børns Vilkår, september 2022.

Det vi gør sammen

Aktiviteterne i fællesskabet

HjerteRum er en forening, og for at blive medlem skal de unge kvinder melde sig ind og betale et kvartårligt kontingent på 49,- kr.

 

Medlemskabet kræver, at man deltager aktivt, men deltagelsesgraden er differentieret ud fra alder og ressourcer, og tilrettelægges bl.a. i vores månedlige planlægningsmøder med fællesspisning, hvor rammerne sættes ud fra en blanding af sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter.

 

Aktiviteterne tager altid udgangspunkt i, hvad de unge kvinder selv vil lave.

 

Tdligere har vi f.eks. haft besøg af borgmesteren eller været til digtoplæsning med kunstneren Mazen. Vi har holdt små koncerter eller oplæg med f.eks. Rygtepatruljen, fodboldturninger i lokalområdet, eller ture i teateret. Derudover laves der også mindre aktiviteter som film - eller spilleaften, en tur i biografen eller krea, når det er halloween, påske, Eid osv. 

 

Det kan virke simpelt.

 

Men aktiviteterne er et vigtigt aspekt af den pædagogiske metode vi anvender for at opbygge og styrke vores unge kvinders kompetencer og tro på egne evner samt positive erfaringer med demokratisk deltagelse.

 

Det er gennem denne metode, at de unge kvinder lærer at handle under guidet ansvar.

 

Involveringen og medbestemmelse til handling har positive resultater i forhold til deres generelle motivation for at deltage og opbygning af livsmestring. Det aktive fritids- og foreningsliv, hvor de unge kvinder opfordres og inspireres til at være medskabere af HjerteRum, er en stærk driver og katalysator for den forvandling de unge kvinder gennemgår.

 

I sidste ende får de et nyt og mere sundt perspektiv på deres egne evner til mestring af livets forskellige faser og facetter.

IMG_1164_edited.jpg
IMG_0804.JPG
IMG_0804_edited.jpg

Spillereglerne

Principperne om søstersolidaritet

  1. HjerteRum skal først og fremmest skabe en ramme, hvor de unge kvinder har tryghed i at være dem selv.

  2. HjerteRum skaber empowerment og solidaritet. Vi skal møde de unge kvinder, der hvor de er, og styrke deres trivsel gennem forståelse, anerkendelse og sammenhold.

  3. HjerteRum bygger på involvering og medbestemmelse, hvor alle har noget positivt at bidrage med. 

  4. HjerteRum er et fællesskab, hvor alle støtter og hjælper hinanden. 

Besøg os

HjerteRum Lundtoftegade

Lundtoftegade 21-23

2200 København N

HjerteRum Klub N

Hillerødgade 1, 4 sal

2200 København N

HjerteRum

HjerteRum er et fællesskab og et frirum for unge kvinder, hvor de får plads til at være dem selv, og finde deres egen identitet, imens vi støtter dem i at opbygge solidariske relationer, baseret på et autentisk ønske om at styrke, støtte og lytte til hinanden.

Læs mere om HjerteRum her.

Kontakt HjerteRum

Sarah Falster, daglig leder

Mail: sarah@hjerterumdk.dk

Telefon: +45 5128 0086

Følg os

Facebook
LinkedIn
bottom of page