top of page

Vores ydelser

Skræddersyede aktivitetshuse, kontaktpersoner, gruppeforløb, oplæg, rådgivning,  og faglig sparring.

Graf 2 HR.JPG

Skræddersyede aktivitetshuse

Hos HjerteRum kan I købe fællesskabspakker i tre størrelser – Basis, Standard og Fuld.

 

Vi sammensætter lokale aktivitetshuse, hvor indholdet og rammerne er tilpasset jeres område.

 

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe forandring og fællesskab for de unge kvinder, med kyndig vejledning af os i HjerteRum og under vores navn.

GF HR.jpg

Rådgivning og konsulentarbejde

I HjerteRum rådgiver vi gerne professionelle fagfolk i arbejdet med at danne ungefællesskaber.

 

Vi tilbyder flere forskellige typer rådgivning og konsulentarbejde;

 • Sparring på et konkret igangsat projekt

 • Vejledning i foreningsarbejdet fra tanke til handling,

 • Workshops om arbejdet med piger og unge kvinder.

middag HR.jpg

Oplæg og fagligt indspark

HjerteRum deler gerne ud af vores erfaringer, særlige viden og læring i arbejdet med pigefællesskaber.

Vi tilbyder gerne faglige indspark og oplæg med udgangspunkt i jeres fokusområder.

Vi tilbyder også foredrag med forskellige vinkler:

 1. ”Under guidet ansvar – en aktiv og solidarisk metode”

 2. ”HjerteRum – En fortælling om græsrødder, piger og vilje”

Tilskuer HR.jpg

Gruppeforløb

Kommer snart.

Skriv til Sarah Falster sarah@hjerterumdk.dk eller ring på tlf: 5128 0086 for at høre, hvad vi kan tilbyde jer.

HjerteRum tilbyder kontaktperson efter Servicelovens §52, stk. 3, nr. 6.

 • Formålet med en kontaktperson er at støtte piger i alderen 12-18 (23) år med styrkelse af livsmestring og gennem en empowerment-orienteret tilgang.

 • Vi ønsker at hjælpe pigerne til at opnå mere kontrol over eget liv ved øge deres ressourcer, styrke deres selvbillede og opbygge evner til at handle.

 • Pigerne har selv retten til at definere såvel problem som løsning inden for de givne rammer. Det er vores opgave at spejle, dele viden og facilitere de processer, som den unge skal igennem

Vores kontaktpersoner kan bl.a. bruges til:

 • Rådgivende, vejledende, og støttende samtaler
  til f.eks.; ængstelighed, angst, præstationspres, og bekymringer.

 • Skolevægring – skoletrivsel

 • Mistrivsel

 • Hjælp til at finde fritidsjob

 • Livsmestring gennem en empowering tilgang

 • Brobygning til forenings - og fritidsliv

 • Afdækning/udbygning af netværk

 • Kriminalitetsforebyggelse

 • Vredeshåndtering/konfliktløsning

 • Uddannelsesstøtte/afklaring

 • Fastholdelse i uddannelse og fritidsliv

 • Rådgivning og vejledning ind i voksenlivet

 • Efterværn

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål eller forespørgsler på eventuelle andre behov end ovenstående. 

Skriv til info@hjerterumdk.dk eller ring på tlf: 51 28 12 89 for at høre, hvad vi kan tilbyde jer

IMG_0340.JPG

Kontaktperson

juli 09 07.jpg

”Som lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, har jeg gennem 20 år forsket i minoritetsdanske børn i Danmark. Jeg har derfor en stor erfaring med minoritetsdanske børn og unges oplevelser i skole og lokalmiljø, de forskellige fritids- og integrationsprojekter, der laves for at hjælpe dem på vej, samt den internationale forskning, der belyser disse projekters succes.

På baggrund af denne viden, er det min vurdering, at projektet Hjerterum er godt tænkt og planlagt. Særligt viser det en god indsigt i pigernes vilkår og behov, ligesom pigerne deltagelse som frivillige i projektet styrker projektets mulighed for at styrke pigernes engagement og livsmestring.”

- Laura Gilliam, Lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet

Besøg os i aktivitetshusene

HjerteRum Amager

Gullandsgade 17

2300 København S

HjerteRum Nørrebro

Lundtoftegade 21-23

2200 København N

HjerteRum Nordvest

Borups Allé 261

2400 København NV

HjerteRum

HjerteRum er et fællesskab og et frirum for unge kvinder, hvor de får plads til at være dem selv, og finde deres egen identitet, imens vi støtter dem i at opbygge solidariske relationer, baseret på et autentisk ønske om at styrke, støtte og lytte til hinanden.

Læs mere om HjerteRum her.

Kontakt HjerteRum

Sarah Falster, daglig leder

Mail: sarah@hjerterumdk.dk

Telefon: +45 5128 0086

Følg os

Facebook
LinkedIn
bottom of page